Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; 2007 yılından bu yana yılda dört sayı (güz, kış, bahar ve yaz ) olarak internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.  Dergimiz; herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, bilimsel bir yayın organıdır. Dergimiz, 12. sayıdan itibaren matbu olarak da bilim dünyasının hizmetine sunulmaktadır.

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, EBSCO, MLA International Bibliography, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), BC ELN (British Columbia Electronic Library Network), Scientific Commons, Ulrichsweb, Index Copernicus, J-Gate, ICAAP, Journal Seek vb. uluslararası indeksler tarafından taranmakta; University of London, Arizona State University, The City University of New York, The University of North Carolina, Indiana Earlham College, York University, Georgetown University, John Brown University, University of Regensburg, Reading University, The University of Hong Kong gibi birçok üniversitenin kütüphanesinde listelenmektedir.

       Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, site istatistikleri dikkate alındığında (dünyanın farklı ülkelerinden gelen) günlük ortalama 2.500 ziyaretçiyle ülkemizin en çok okunan dergilerinden birisidir.