Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

<p style="\\"text-align:" justify;\\"=""> Bilgi çağını oluşturan yüzyılımızda bilim, bireysel çabalardan ziyade, toplumsal yapılanmanın buna uygun şekilde kurgulanması ile yapılabilmektedir. Yapılan her türlü bilimsel çalışmanın ilgili çevrelerle paylaşılması, tartışılması, eleştirilmesi ve geliştirilmesi insanların refahı için gereklidir. Bunun araçlarından bir tanesi de bilimsel dergi yayınlamaktır.Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi adı ile çıkarmaya başladığımız derginin bilim dünyasında kendi alanı için bir forum olması amacını gütmekteyiz. Dergimiz geniş bir alana hitap etmekte olup, araştırmacıların yazılarında bu özelliğe dikkat edeceklerini ummaktayız. Dergimiz Uluslararası ve hakemli bir dergi olup, yılda iki defa çıkarılacaktır. Dergi, iktisat, iktisat tarihi, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, ekonometri, hukuk, muhasebe ve bu alanlarla doğrudan ilişkili bilim dallarına hitap etmekte olup, bu alanlardaki yazılara yer verecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi hem elektronik ortamda, hem de basılı olarak yayınlanacak, her ikisi de hakem onayından geçecektir. Bazı makaleler sadece elektronik dergide, bazı makaleler ise her ikisinde yayınlanabilecektir. Ayrıca, tartışma tebliğleri bölümü açılarak elektronik dergide yayınlanması planlanmaktadır.Dergimizin hedefi alanında ilk sıralarda olmak, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almaktır. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi dergimizde yayın yapacak araştırmacıların değerli çalışmalarına bağlıdır.Dergimizin, bilim dünyası tarafından tanınmış, uluslararası kabul gören ve referansta bulunulan bir dergi olması için tüm akademisyenler ve genel ekonomi okuyucularından yapıcı eleştirilerini ve desteklerini beklemekteyiz.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’nin ilk sayısıyla sizlerle buluşmaktan onur duyar, katkı ve desteklerinizi esirgememenizi dilerim.Prof.Dr.Kenan ÇELİK