Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Derginin planlanan amaçları hedef kitlesiyle ilişkilendirilerek aşağıda belirtilmiştir.

a) Akademisyenler: Dergimiz aracılığı ile terörizm ve uluslararası güvenlikle ilgili yapılacak akademik çalışmaları yakından takip edebilme ve kendi fikirlerini yayınlatarak ilgililerle iletişim kurabilme imkânı bulabileceklerdir.

 

b) Politika yapıcılar: Terör ve güvenliği tehdit eden suçlarla etkin mücadelede yapılması gerekecek/gereken yapısal, hukuki, sosyal, ekonomik, idari, siyasal vb. alanlarda revize işlemleri konusunda uluslararası tecrübeleri ve bunların başarı seviyelerini daha yakından görme imkânı bulacaklardır.

 

c) Uygulayıcılar: Dergimiz terörizm ve güvenliği tehdit eden suçlarla mücadele eden kolluk ve diğer birimlere akademik manada destek verecek ve onların uygulamalarını daha üstün ve etkili hale getirebilecek akademik takviye sağlanacaktır. Ayrıca, uygulayıcılar diğer ülke uygulama ve tecrübelerini analiz ederek bu türden suçlarla mücadelede yeni açılımları değerlendirme imkânı bulabileceklerdir.