Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Dergi hakkında bilgi.

Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi-, iki temel amaç doğrultusunda yayım hayatına başlayan hakemli bir dergidir. Birinci amacımız, Türklük Bilimi alanında yapılacak çalışmaların bilim camiasıyla paylaşılmasına vesile olarak bu alana katkı sağlamaktır. İkinci amacımız ise yayım hayatımızdaki bir eksikliği gidermek ve bu yolla araştırmacıların yapacakları alan çalışmalarını daha somut ve daha anlaşılır bir şekilde yayına dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Türük, bilimsel çalışmalarda ilk kez ses ve görüntü kayıt sisteminin kullanılmasına imkân sağlayacak olan yeni bir sistemle, hem bu güne kadar yayımlanan hem de bu günden sonra yayım hayatına girecek olan bütün e-dergiler için bir örnek teşkil edecek, yayıncılık hayatımızda yeni bir dönem başlatacaktır.