Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, hukuk ve adalet alanıyla ilgili her türlü konunun ele alındığı, ulusal hakemli yazılar ile hakemsiz yazıların altı ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlandığı bilimsel bir dergidir. Law And Justice Review (JAT), her ne kadar ulusal hakemli yazılara yer veriyorsa da hakem denetimi daha da ağırlaştırılmıştır. Bu nedenle bu dergide yayımlanması uygun görülmeyen bir yazı Türkiye Adalet Akademisi Dergisinde yayımlanabilecektir.