Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Dergi hakkında bilgi.

Günümüz şartlarında bile basılı dergilerin dağıtımında sorun yaşanmaktadır. Bu dergilerin çoğu basıldığı ülkede bile doğru dürüst dağıtılamamaktadır. Yurt dışına ve uluslar arası dağıtımın yapılması ise neredeyse imkansız gibi görünmektedir. Birçok ülkede Türkoloji alanında dergi çıkmaktadır, ancak bu dergilerin diğer ülkelerdeki Türkologlara ulaştırılması hem zor, hem de çok pahalı olmaktadır. Dolayısıyla dergilerin dağıtımı sadece basıldığı ülke ile sınırlı kalmakta ve başka ülkelerdeki bilim adamlarına ulaşmamaktadır. Bu durum bizleri bir e-dergi kurmaya zorladı. Dünyadaki bütün bilim adamlarına "bir tıklama kadar yakın ve bir tıklama kadar ucuz"a ulaşmak dergimizin en önemli sloganı oldu. Bütün yayınlarımıza, birinci sayımızda son sayımıza kadar pdf formatında online ve ücretsiz ulaşılmaktadır. Dolayısıyla dergimizin ilk ve en önemli amacı makale ve yayınlarımızı ücretsiz ve kolayca dünyanın her tarafına ulaştırmak ve bütün dünyadaki Türkologlar arasında iletişim kurmaktır. Dergimizin yayın ilkesi ve gerçekleştirmek istediği bir diğer amacı, sansürsüz ve özgürce dünyanın dünyanın her tarafındaki bilim adamlarına yayın yapma olanağı sağlamaktır. Turkish Studies dergisi yaptığı yayınlarla dilbilim, tarih başta olmak üzere sosyal bilimler alanında başvuru kaynağı haline gelmek amaçlarımız arasındadır. Turkish Studies dergisi süreklilik ve ilkeli yayıncılıkla uzun yıllar Türkolojiye katkıda bulunmak istemektedir. Turkish Studies dergisinin sahibi Türkoloji alanında çalışan bütün bilim adamlarıdır. Gerek misafir editörlük sistemi, gerekse yayın politikasıyla Türkologların branşlarıyla ilgili ideal ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir zemin olmayı amaçlamaktadır.