Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Dergi hakkında bilgi.

Dergi Sahibi/Owner
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
 
Editör/Editor
Doç. Dr. Ayhan GENÇLER