Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi öğretmen yetiştirme alanının farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Derginin amacı yayınlamış olduğu bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile öğretmen yetiştirme alanyazınına katkı sağlamaktır.