Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Dergi hakkında bilgi.

Coğrafya, Tarih ve Türkoloji alanlarında akademik çalışmaları değerlendirmek amacıyla kurulan “ Studies of The Ottoman Domain” adlı elektronik dergi yayın hayatına adım atmıştır. Dergide, geçmişte Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasında ya da doğrudan etkileşim içinde bulunduğu devletlerin yer aldığı bölgelere dair coğrafya, edebiyat ve tarih içerikli makaleler yayınlanacaktır. Amacımız bugün farklı sınır ve yönetimler altında yaşamakla birlikte, geçmişte yüzlerce yıl bir arada yaşamayı başarmış halkların coğrafya, edebiyat ve tarih zenginliklerine ait akademik çalışmaları bir araya getirmektir. Dergi bünyesinde üç ayrı bölümde yer alan ve yer alacak olan seçkin yayın kurulu ve hakem kurulu üyelerimize katkılarından ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Dergide yer alan Coğrafya, Tarih ve Türkoloji editörleri, yayın ve hakem kurulları sahanın uzmanlarınca oluşturulmuş olup birbirinden farklıdır. Dergiye yönlendirilen yazılar niteliğine göre ilgili bölüm editörü tarafından değerlendirmeye alınarak o bölümün yayın ve hakem kuruluna iletilecektir. Yayın ya da hakem kurulundan seçilen üç jüriden iki üyenin onayı alınmak kaydıyla akademik çalışmalar değerlendirilecektir.

Editör onayı,

Raporların en geç 30 gün içerisinde sisteme yönlendirilmesinin sağlanması.

Dergi bünyesinde yer alan yayın ve hakem kurulu üyeleri derginin ilgili alan editörlüğünü bir yıllığına almaya adaydır. Eğer editörlükle ilgilenen aday yoksa ilgili alan editörlükleri kurucu editörde kalmaya devam edecektir.