Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi; Ekonomi, İşletme, Yönetim, Siyaset Bilimi, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe, Etik ve diğer alanlarda hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir. Dergide SoBiAD tarafından düzenlenen aşağıdaki konferanslarda sunulan bildiriler öncelikli olarak yayınlanır: