Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Dergi hakkında bilgi.


Sufî Araştırmaları -Sufi Studies yılda iki sayı olarak internet üzerinden ve basılı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği yayın organıdır. Sufî Araştırmaları -Sufi Studies tasavvufun düşünce, sanat, gündelik hayat, ritüeller gibi alanlarda etkisini konu alan, araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.