Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Dergi hakkında bilgi.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi: turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

    *      SOID üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez yayımlanır,
    *      Yayın dili Türkçe'dir,
    *      Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,
    *      Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,
    *      Yayımlanmak üzere SOID'e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,
    *      SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,
    *      Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,
    *      Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.