GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN ELLE DUVAR TAKİBİ YAPARAK YÜRÜME BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Öz Görme yetersizliği olan öğrencilerde bağımsızhareket becerilerinin öğretimi hayati derecede önemlidir. Öğrenciler, bağımsızhareket becerilerinin öğretimiyle çevrelerinde güvenli, etkili, bağımsızhareket eden birer birey haline gelir. Bu çalışmada normal gelişim gösterençocukların görme yetersizliğinden etkilenmiş kardeşlerine bağımsız hareketbecerilerinin öğretiminde eşzamanlı ipucu yönteminin etkililiğiaraştırılmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma Ankara ilinde yaşayan görmeyetersizliğinden etkilenmiş ve normal gelişim gösteren dört kardeş ileyürütülmüştür. Araştırmanın deseni denekler arası çoklu yoklama desenidir.Uygulamacı tarafından öğreten kardeşlere eşzamanlı ipucu yönteminin öğretimşekli kazandırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretenkardeşlerin uyguladığı eşzamanlı ipucu yönteminin görme yetersizliği olankardeşlerin bağımsız hareket becerilerini kazanmasında ve sürdürmesinde etkiliolduğu bulunmuştur. Görme yetersizliği olan kardeşlerin kazandıkları bağımsızhareket becerilerini farklı ortam ve farklı zamanlarda sergiledikleri  gözlenmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

53082 13775

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Tuttukları Günlükler Yoluyla Yansıtıcı Düşünme Seviyelerinin İncelenmesi.

Mustafa YAMAÇ, Selda BAKIR

Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Gökhan ÖZDEMİR, Gökay YILDIZ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

Ortaöğretimde Okutulan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Emel SÜNTER

KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Mustafa SEKBAN, İbrahim Alper KÖSE

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Gürcü ERDAMAR, Özden DEMİRKAN, Gülçin SARAÇOĞLU, Gülgün ALPAN

TÜRK ÖĞRENCİLER ARASINDA KARŞILAŞILAN İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ ZORLUKLARI: BİR TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN VAKA ÇALIŞMASI

Hakan AYDOĞAN

Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÖZSAYGI VE DENETİM ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

İÇİNDEKİLER

Şenay SEZGİN NARTGÜN