Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Savunma Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife sahalarına yönelik sorunların, bilimsel çözüm önerilerinin akademik ilkelere uygun bir şekilde tartışılması için TSK hassasiyetlerini de dikkate alan bir platform oluşturmak, • Uygulamacıların ve karar organlarının bu tartışma sürecinde yaratılan çözüm önerilerini değerlendirebilecekleri bir ortam sağlamak, • Üniversite, Savunma Sanayii, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi tarafları oluşturan unsurları; akademisyenler, öğrenciler, uygulamacılar aracılığıyla bir araya getirerek, yayın yapma yönünde özendirmek, • Uluslararası ölçütlerde yüksek bir kabul derecesine ulaşmaktır.