Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) (ISSN 2146-0655) Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide eğitim ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, güncel alan yazının eleştirel değerlendirilmesine dayanan özgün derlemelere, meta analiz çalışmalarına, özgün görüş ve model önerilerine yer verilmektedir. PEGEGOG’un temel amacı, eğitimin tüm alanlarında bilgi üretici ve tüketicilerinin buluştuğu ortak bir platform oluşturmaktır. Böylelikle eğitimle ilgili üretilen bilgilerin hem yeni bilgi üretimine hem de uygulamada eğitimle ilgili sorunların çözümüne katkı getirmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda PEGEGOG ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara güvenilir ve saygın bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.