Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Pamukkale Üniversitesinin akademik bir dergisi olan Eğitim Fakültesi Dergisi (PUJE), ilk kez 1996 yılında yayınlanmıştır. Dergi eğitim alanındaki politikalar ve uygulamalarla ilgili içeriği özgül araştırmaları ve tartışma yazılarını yayınlanmaktadır. Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenler her ulustan bilim insanının, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izlediği bir dergidir. PUJE, özellikle öğretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, eğitim politikacıları ve eğitim araştırmacıları tarafından geleceğin eğitim sistemlerini oluşturmada oldukça değerli bir kaynaktır.PUJE, eğitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Çalışmaların, uygulama örneklerinin kapsamı Türkiye ve yakın çevresi olarak öne çıkmaktadır. Bu açıdan bölgesel bilim çalışmalarını toplayan bir sosyal bilim dergisidir.