Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Dergi hakkında bilgi.

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA) dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazılar yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde beş yıl süre için tutulur. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar dergi sonunda bulunabilir. Belirtilmemiş hususlar için lütfen dergi sekreteryasını arayınız. Tüm makale tekliflerinizi turgutdem@yahoo.co.uk, esrhat@gmail.com, hozertem@gmail.com adreslerine gönderebilirsiniz.