GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Sporda başarıyı etkileyenbirçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de motivasyondur. Çalışmanınamacı; genç tenis oyuncularının spora özgü başarı motivasyon düzeylerinin tenisturnuva performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 14-18 yaş arası,Antalya ilinde 3 farklı tenis kulübünde aktif olarak tenis sporu yapan 61 gençsporcu (36 erkek, 25 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılarakişisel bilgilerini ve derece yaptıkları turnuva bilgilerini içeren kişiselbilgi formu uygulanmıştır. Tenisçilerin başarı motivasyonunu ölçmek için Willistarafından 1982 yılında geliştirilen Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği(SÖBMÖ) kullanılmıştır. SÖBMÖ iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlardanilki Güç Gösterme Güdüsü (GGG),  ikincisibaşarıya ilişkin güdülerdir. Ölçekten elde edilen puanlar cinsiyete vemüsabakalarda başarı elde etme durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Sonuçolarak SÖBMÖ alt boyutlarından olan GGG’nün genç tenisçilerin müsabaka kazanaraküst sıralarda yer almasını etkileyen bir faktör olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Aktop, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özelliklerin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Anil, M. (2016). A Comparison of Sports Achievement Motivation between The Medal Winning And Non-Medal Winning Athletes in The Inter College Sports Tournaments, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(6): 72/73.

Aytekin, S. Ünsal., T., (2015). Comparison of the Motivation Levels of the National and Non-National Karate Players, The Journal of Sports and Physical Education,112,202-206.

Bora, M. V. Cengiz, R., (2016). The Effect of Communication between Student Athletes and Physical Education Teachers on Competition Success and Motivation, SHS Web of Conference, 31, 010116.

Joseph, B. Sean H. (2004). A Review of Primary and Secondary Influences on Sport Expertise, High Ability Studies, Vol. 15, No. 2.

Miguel, C. Machar M. R. (2007). Motivation in Tennis, Br J Sports Med, 41:769–772, Piotr U., Level of Achievement Motivation of Young Tennis Players and Their Future Progress, Journal of Sports Science and Medicine, 2, 184-186.

Talşık, Ç. B. (2009). Tenis Sporunda, Spora Katılım Güdüleri ve Başarı Algısının Cinsiyet Faktörü İle İncelenmesi, Lisans Tezi, Antalya,

Tiryaki, Ş. Gödelek E., (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları için Uyarlanması Çalışması, Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, s:s 128-141, Ankara.

Ünsal, T. (2015). Comparison on motivation levels of sports people who rank among top three in Championships of Turkey in personal branches, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2): 78-82.

Zafer, A. Gökhan, Ç., İlknur, Y., Nihal, E., (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması, Spormetre, 4 (2) 55-59.

Zait, B. A. Fatih, M. U. Ümit, Y. Aykut, D. Fatih, M. (2014). Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue.

Willis, J. D. Campbell L. F. Exercise Phychology, Human Kinetics Publisher, 75-77,1992.