Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, yönetim biliminin tüm alt disiplinlerinde hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.