Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayınlanan dergimiz genelde sosyal bilimler alanında özelde ise ilahiyat alanında hazırlanan akademik makaleleri yayınlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dergiye gelen yazılar yayın kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulmakta ve daha sonra makalenin alanındaki en az iki bilim adamına değerlendirmeleri alınmak üzere gönderilmektedir. Derginin tüm işlemleri (Makale gönderme, hakem raporları, yazar düzeltmeleri vs.) online olarak web sayfası üzerinden yürütülmektedir.