Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda iki sayı olarak yayımlanır.

2.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, tarih, kültür, eğitim, edebiyat, sanat, arkeoloji, mimari konulu telif veya çeviri makaleler, röportajlar, sadeleştirmeler, edisyon kritik, kitap tanıtım ve sempozyum yazıları vb. çalışmalara yer verilmektedir. Gönderilen yazılardan sadeleştirme, bilgi notu, değerlendirme, tanıtım, eleştiri vb. dışındakilerin yayınlanmasına hakem raporundan sonra yayın kurulu karar verir.

3.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazarına aittir.

4.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5.Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görülmesi hâlinde diğer Türk lehçeleri yanında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça yazılara da yer verilmesi mümkündür.