Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nesne Psikoloji Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Amaç ve Kapsam Nesne Psikoloji Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Psikolojinin klinik, gelişim, sosyal, endüstri ve örgüt psikolojisi, deneysel psikoloji ve psikometri olmak üzere bütün alanlarından özgün çalışmaların yayıma kabul edildiği Nesne’de, lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen yayınlara öncelikli olarak yer verilecektir. Bununla birlikte dergide, bilim insanlarından gelen kuramsal, uygulamalı ve ayrıca disiplinler arası çalışmalar da yayımlanacaktır. Derginin temel amacı, genç bilim insanlarının psikoloji bilimine katkısını artırmaktır. Neden Tezlerden oluşturulacak yayınlara öncelik verdik? Tez yazma süreci oldukça zorlu ve yorucu bir süreçtir. Aşırı iş yoğunluğu, zaman yetersizliği gibi birçok nedenden dolayı makale yayınları sürekli gecikmekte hatta çoğu tez, makaleye dönüştürülmemektedir. Diğer taraftan makalelerin erişilebilirliği tezlere oranla çok daha kolaydır. Özellikle yurtdışındaki bilim insanlarının, Türkiye’de yazılan bir teze ulaşmaları oldukça güçtür. Bu nedenle çalışmaların çoğu geniş çevrelere ulaşamamaktadır. Her biri psikoloji bilimine katkıda bulunmaya aday bu eserlerin bir dergide makale olarak yayımlanmasıyla, tezlerin bilim dünyasına katkıları doğrudan artacaktır. Bu bağlamda, dergimizin temel amacı yazarlarımızı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yayına dönüştürülmesi konusunda teşvik etmektir.