Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Mukaddime Dergisi, sosyal bilimler alanında ortaya konan özgün bilimsel çalışmaların yer alacağı yazılarla bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Mukaddime Dergisi’nde yer alan yazılar, uluslararası alanda sosyal bilimler alanına katkı sağlayacak içerikleriyle tarihi, kültürel, edebi, felsefi, sanatsal ve sosyolojik olguları evrensele taşıma ve geçmişi yeniden üretme çabasındadır.