Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Middle Eastern & African Journal of Educational Research

Dergi hakkında bilgi.

MAJER, eğitim bilimleriyle ilgili makale ve incelemelerin yayımlandığı tüm dünyadan araştırmacılara açık, hakemli bir akademik dergidir. Derginin odak noktası Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ve bu ülkelere yönelik çalışmalardır. MAJER yayınları elektronik ortamda kabul etmekte ve yayımlanmaktadır. Tüm yazılar hakem değerlendirme sürecine tabi tutulmakta, ancak değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan çalışmalar yayımlanmaktadır.