Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, Türk Dünyasına ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu çerçevede bilimsel değeri olan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak; ve üretilen bu bilimsel bilgiyi geniş kitlelere duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.