Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Dergi hakkında bilgi.

Law And Justice Review, hukuk ve adalet alanıyla ilgili her türlü konunun ele alındığı, ulusal ve uluslararası hakemli makale, işlenme ve çeviri eserlerin altı ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlandığı bilimsel bir dergidir. Dergi, Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce eserlere yer verecektir. Dergide yer alacak yazıların konusu son derece genel olup hukuku, adaleti, yargıyı ve adalet sistemini ilgilendiren her tür yazı derginin kapsamı içine girmektedir. Bu bağlamda, anayasa, idare, kamu, ceza ve ceza infaz hukuku; medeni hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, miras hukuku; icra ve iflas hukuku, ticaret, ulaşım, iletişim, taşımacılık, çevre ve imar hukuku; fikri ve sınaî haklar; deniz, hava ve uzay hukuku; iş ve sosyal güvenlik hukuku, sigorta hukuku; Avrupa Birliği hukuku; mali hukuk, vergi hukuku; çocuk hukuku; tıp hukuku vd. pek çok alan derginin kapsamı içindedir.