Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Küresel Bakış

Dergi hakkında bilgi.

Hukukun dinamik bir yapısı olması hukukçunun da sürekli yenilenmesini, araştırma yapmasını, yeni yayınları takip etmesini, sürekli değişen toplum hakkında fikir ve görüşlerini revize etmesini gerekli kılmaktadır.Bu bakımdan, Küresel Bakış Dergisi, olabildiğince çok sayıda hukukçuya ulaşarak, hukuksal birikimlerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.