Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

Dergi hakkında bilgi.

 

Hazar Humanitar ve Sosial bilimler (Khazar Journal of humanities and social sciences) Dergisi yılda dord kez yayımlanacak olan hakemli bir dergidir. Derginin amacı;humanitar ve sosial bilimler alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda dergimiz bu bilimlerle ilgilenen bütün disiplinlerden gelecek yazılara açıktır. Ayrıca dergimiz, sadece akademisyenlerden gelen yazıları değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazıları da değerlendirecektir. Derginin yayım dili Ingilizcedir. Dergi, içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz \\"açık erişimli\\" bir dergidir. Dergi, alana özgün katkılar yapan ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.