Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından başta Temel İslâm Bilimleri olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak, bu çalışma alanlarıyla ilgili akademik paylaşıma katkıda bulunmak, disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli sonuçlar elde etmek, İslâm kültürüne vâkıf, donanımlı, alanında ehil uzmanlara buluşma alanı oluşturmak, evrensel İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaç ve anlayışına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele almak, bunları temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık içinde yorumlamak, tarihten tevarüs ettiği sorumlulukla, edindiği bilgi, tecrübe ve kazanımları mikro âlemde ferdi, makro âlemde toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde sunmak, içeriği ve kalitesiyle bölgesinde olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde her yönüyle örnek olmaktır.