Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda en az iki kere yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın haklarına KAÜİİBF Dergisi sahip olur. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özü yayınlanmış çalışmaların bu özelliği mutlaka belirtilmelidir