Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi
Ahmet Saniç

Baş Editör
Niftalı Gocayev

Yayın Editörü
Elçin Süleymanov

Yayın Editörlüğü

Üye                                           İrade Aliyeva

Üye                                           Ömer Bayram

Üye                                           Murat Erguvan

Üye                                           İslam Hüseynov

Sekreter                                   Ramil Hacıyev

 

 “Journal of Qafqaz University” dergisi Qafqaz Üniversitesi Yayımıdır;

1997 senesinden itibaren yılda iki defa yayımlanır.

Copyright © Qafqaz University

ISSN 1302 – 6763

Reyest:  No 670, 09.11.2003