Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Sahibi

Özge UYSAL ŞAHİN, uysal83@gmail.com

 

Baş Editör

Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi, tberksoy@marmara.edu.tr

Yardımcı Editör

Mehmet ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mehmetsahin@comu.edu.tr

 

İngilizce Dil Editörü

Kemale KARAHAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kemale.kk@hotmail.com 

Web Editörü

Cumali YAŞAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, cumali.yasar@gmail.com 

 

Sekreterya

Biran YILDIRIM

Sibel AŞAN