Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS)

Dergi hakkında bilgi.

JOBEPS Dergisi yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Derginin amacı; ekonomi, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler temel alanlarında hazırlanan özgün teorik ve/veya ampirik çalışmaların yanı sıra sosyoloji, tarih, hukuk gibi sosyal bilimlerle yapılan disiplinler arası çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır.