Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sosyal Politika alanında teorik ve ampirik çalışmalar yayınlamak suretiyle alandaki teorisyenler ve uygulayıcılara katkılar sağlamak.