Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayınlanan, her makalenin üç ayrı hakem tarafından değerlendirildiği bir dergidir. İ.Ü. S.B.F. Dergisi siyasal bilimler alanındaki ülke literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin konu kapsamında, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yapısıyla uyumlu olarak Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme ve Maliye alanları yer almaktadır.