Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Dergi hakkında bilgi.

Yönetim Dergisi’nde, ekonomi ve işletme konularında bilimsel nitelikli eserler ve iş dünyası uygulamaları ile ilgili çalışmalar yayınlanmaktadır.Derginin amacı, söz konusu alanlarda yapılan bu çalışmaların yine bu alanlarda çalışan akademisyenler ve iş dünyasında ilgili konularda kendini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adaylarına yarar sağlamak, işletmeciliğin birçok fonksiyonu için yazılmış ve çoğu ampirik bulgularla desteklenen yayınlarla, işletmecilik alanında ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamaktır.