Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından yılda iki kez yayımlanır. Derginin amacı dil, edebiyat ve kültür konularında yapılan çalışma, araştırma ve incelemeler aracılığıyla akademik çevrelerde kültürlerarası ve disiplinlerarası iletişime katkıda bulunmaktır.

Bu nedenle dergi, adı geçen alanlarda yanıt ve/ ya da katkı bekleyen sorunlara getirilen bilimsel açıklama ve yorumlara açıktır. Bu amaçtan yola çıkan dergi, belirtilen alanlar üzerine bilimsel makaleler, araştırma/ inceleme sonuçlarını içeren yazılar, görüşler ve yorumlar, ilgi alanları dahilindeki yayın ve tez tanıtmaları ile yine alan dahilindeki kongre, sempozyum, vb. tutanaklarını yayımlama ve bu tür bilimsel etkinlikleri duyurma ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinde görevli araştırmacıların dilbilim, yazınbilim, çeviribilim, göstergebilim vb. alanlarındaki çalışmalarına açıktır.