Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Dergi hakkında bilgi.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ISSN: 1309-2448); Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin amacı, işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi; işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri ve işletme hukuku disiplinlerinden gelecek yazılara açıktır. Ayrıca Dergimiz, sadece akademisyenlerden gelen yazılara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazılara da açıktır.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan uluslararası bir dergidir.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi; EBSCOhost, EconLit, ProQuest, Index Copernicus, Index Islamicus, RePec, ASOSIndex, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ ve Cabell’s Directories indeks/veri tabanları tarafından taranmaktadır.