Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Bilimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İşletme Bilimi Dergisi 2013 yılından itibaren yayın hayatına başlamış olan ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanacak hakemli bir dergidir. Dergi, daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayımlamayı hedeflemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olacak olup değerlendirme süreci normal koşullarda en fazla  2 ayda sonlanmaktadır.