Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

İş Ahlakı Dergisi / Turkish Journal of Business Ethics, 2008 yılından itibaren yılda 2 kez (Mayıs ve Kasım) İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu içeren her türlü faaliyetler, iş ve çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. İş dünyasının, yöneticilerin, çalışanların, akademisyenlerin, kurum ve kuruluşların, STK'ların vb. bahsedilen kapsamdaki faaliyetlerin ahlaki boyutları dergide analiz edilmektedir. Bu bağlamda dergide;

    * Yönetim süreçleri ve politikalarıyla ilgili ahlaki konuları ve farklı perspektifleri özenli ve detaylı bir biçimde analiz eden,
    * Bireysel ve kurumsal iş ahlakı konusunda teorik ve pratik açılımlar sunan,
    * İş ahlakı konusunu girişimcilik bağlamında ele alan,
    * Son dönemdeki konuları ve gelişmeleri okunabilir düzeyde analiz eden

makale ile tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.
Dergi bu geniş perspektifin yanı sıra şu spesifik konulara da odaklanmaktadır:

    * İş ve Ahlak
    * İş Ahlakının Felsefi Temelleri
    * Pazarlama ve İş Ahlakı
    * İşletmelerde Ahlak Kanunları
    * Kapitalizm ve İş Ahlakı
    * Şirket Yönetimi ve Ahlak
    * Toplumsal Cinsiyet ve İş Ahlakı
    * Küçük İşletmeler ve İş Ahlakı
    * İş Ahlakı Eğitimi
    * Tüketici Davranışları ve İş Ahlakı
    * Üretim Sistemleri ve İş Ahlakı
    * Reklam ve İş Ahlakı
    * İşçi İlişkileri ve Ahlak
    * Halkla İlişkiler
    * Kurumsal Sorumluluk ve Ahlak
    * İşçi Hakları ve İş Ahlakı
    * İşveren Hakları İş Ahlakı
    * İş Eğitiminde Ahlak ve Değerler
    * Turizmcilik ve İş Ahlakı
    * İş Ahlakı ve Güven
    * Kurumsal Kimliğin Oluşumunda Ahlak
    * Girişimcilik ve Ahlak
    * İş Ahlakı ve Toplum
    * Akademi ve Ahlak
    * İş Ahlakı ve Küresel Ekonomi
    * Kalite ve İş Ahlakı
    * İş Ahlakının Geleneksel Dinamikleri
    * Irkçılık ve İş Ahlakı
    * İşletmelerin Sosyal, Siyasal ve Kültürel Konumları
    * Hukuk ve Ahlak
    * İş Ahlakı ve İnsan Kaynakları Yönetimi
    * İş Ahlakı ve Devlet
    * Yönetim Felsefesi, Teorileri ve Yapıları
    * Yöneticileri Yasal ve Hukuki İhtiyaçları
    * İşverenlerin ve İşçilerin Değerleri, Eylemleri ve Davranışları
    * İşletme Eylemlerinin Ahlakiliği
    * İşletmelerin Medyada Sunumu
    * İşçi, İşveren ve Toplum Hakları
    * İşletmelerin Uygulamalardaki Suçları
    * İş Ahlakı ve Çevre
    * İnternet ve İş Ahlakı
    * İşletmelerde Şeffaflık