Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İktisadi Yenilik

Dergi hakkında bilgi.

İktisadi Yenilik

2013 yılında yayın hayatına başlayan İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin resmi bir yayınıdır.

Yılda en az iki sayı yayınlanan İktisadi Yenilik Dergisi, hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe olup, İngilizce makaleler de yayınlanabilmektedir.

İktisadi Yenilik Dergisi, özellikle iktisadi yenilik konularında bilimsel yazına orijinal katkılar sağlama çabasındadır. Derginin ağırlıklı yayınları yenilikçi bir fikrin üretilmesi, paylaşılması ve yenilik olarak topluma ve ekonomiye kazandırılması konularıdır.

Dergide ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve mühendislik boyutu olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının yanı sıra; ekonomi hukuku, enerji ekonomisi, lojistik ekonomisi, internet ekonomisi, dergi konusu kapsamında bölgesel iktisat ve katkısı yüksek diğer ekonomik konularda da makaleler yayınlanmaktadır.

Bu dergi Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.