Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli ve bilimsel bir yayın organıdır. İlk sayısının yayımlandığı Ocak 2002'den beri ara vermeden yayımını sürdürmektedir. Dergide ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında telif, çeviri (yazarından ve yayımcı kuruluştan izin alınmak kaydıyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmesi çalışmaları yayımlanır. Dergi TUBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve EBSCOHOST veri indeksi tarafından taranmaktadır.