Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Güvenlik Stratejileri Dergisinin amacı güvenlik boyutunda geleceğe yönelik jeopolitik, jeostratejik ve jeo-ekonomik seviyede Türkiye’nin uygulamasında fayda mütalâa edilen güvenlik stratejilerine ait seçeneklerin saptanmasıdır. Güvenlik Stratejileri Dergisi, ağırlıklı olarak Güvenlik, Strateji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Coğrafya alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.