Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, gençliğin temel sorun alanlarından hareketle eğitimden sosyal hayata bütüncül bir yaklaşımla gençlik kavramını bilimsel bir perspektifle ele alarak akademik bilgi üretilmesini teşvik etmeyi hedefler. Bilimsel dergi niteliğinde yayına hazırlanacak olan çalışma disiplinler arası bir perspektifle hem gençlik sorunlarına çözüm üretmeyi hem de sporun gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.