Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Dergi hakkında bilgi.

GABD, Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)Yönetmeliğine uygun olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda, Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İktisat vb. beşeri bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca günümüzde zayıflamış olan akademik tenkit kavramının canlandırılması ve sayıları sürekli artan akademik yayınların kalite açısından da geliştirilmesi amacıyla bu alanlarda yapılmış yayınların bilimsel tenkidine açık bir dergidir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun esaslarını belirlediği intihal tespiti ve tenkidi yazılarına da yer verilir. GABD, ağırlıklı olarak Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.