Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. EBD, ekonomi biliminin tüm alt disiplinlerinde hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir. Dergide SoBiAD tarafından düzenlenen aşağıdaki konferanslarda sunulan bildiriler öncelikli olarak yayınlanır.