Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Ejoir, akademik bilgi ve becerilerin paylaşıldığı, disiplinlerarası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen, Doğa Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe ve İngilizce yazılan makalelerin kabul edildiği bir dergidir. Dergi yılda iki kez Mayıs ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır.