Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Dergi hakkında bilgi.

KU'da eğitim bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir.

İleri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır.

Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmalarını da temel yayımlanma kriteridir.