Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Dergi hakkında bilgi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.