Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Karşılaştırmalı ve displinlerarası bir yaklaşımı benimseyen Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi bir yandan yerleşik gelenek(ler)le hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihyâ etme arayışındadır. Batı düşüncesinin kavramsal, metodik ve teorik kalıpları yaygınlaşarak hâkim paradigma haline geldikçe, İslâm düşünce geleneği ciddi bir sarsıntı geçirmiş, karmaşık zihinlerin kesiştiği eklektik bunalım alanları doğurmuştur. Bu bunalım, farklı gelenekleri derinden kavrayıp yeniden yorumlayabilen bir düşünce zenginliğiyle aşılabilir. Çağdaş dünyada bilgi ile değer; değer ile siyaset ve ekonomi arasındaki bağlar koparılmıştır. Kalıcı bir dünya düzeni arayışı bu yüzden sonuçsuz kalmaktadır. İslâm düşünce geleneğinin yeni bir atılımla canlandırılması, sadece bizler için değil, bütün insanlık için hayatî önem taşıyor. Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, bu bilince sahip ilim adamlarının birikimlerinin yoğrulduğu bir harman, zekâlarının yankılandığı bir kale, onurlu duruşlarının süslediği bir davetiyedir.