Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web adresine bakılabilir: http://iibf.deu.edu.tr/deuj/index.php/cilt1-sayi1/about

         Odak ve Kapsam

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınlarındandır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri ve uluslararası ilişkiler alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası (felsefe, sosyoloji, hukuk vb.) yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

 

Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde “kör hakemlik” süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.